ඔයාල හැමෝම face book යනවනෙ.ඉතින් ඔයල දැකල තියනවද face book එකේ වැඩ කරන ටීම් එක.මම හිතන්නෙ දැකල නැතිව ඇති නේද.මටත් ඔච්චර දවස් ඕය ගැන දැනගන්න වුවමනාවක් තිබුනෙ නැතත් ඒ ගැන හොයන්න හිතුනෙ අපෙ ලංකාවෙ කොල්ලෙක් face book ටීම් එකේ ඉන්නව කියල දැනගත්තාමයි. එයා තමයි චමත් face book Mobile ගැන බලන්නෙ එයා තමා.මටනම් ඒ ගැන මාරම සතුටුයි.මොකද ඉතින් ලංකාවෙ හොද මොලකාරයෙක් නෙ.

මේ තියෙන්නෙ face book එකේ එයාගැන දාල තියන විස්තර                                                                  Chamath Palihapitiya
                                                   VP of Growth, Mobile and International


Chamath Palihapitiya is the Vice President of User Growth, Mobile and International at Facebook and, since 2008, has led a cross functional team responsible for driving the growth of Facebook's userbase through product, virality, marketing and internationalization efforts on both the web and mobile. Prior to his current role at Facebook, Chamath oversaw Facebook Platform from its launch in 2007 and led the team that built and initially scaled Facebook’s online advertising product. Chamath joined Facebook from The Mayfield Fund, a leading venture capital firm in Silicon Valley where he led consumer Internet, advertising and technology investments. Prior to Mayfield, Chamath spent five years with AOL in roles of increasing responsibility, culminating in his position as the Vice President and General Manager of AIM and ICQ. Chamath began his career as a derivatives trader before leaving finance to work for Internet music pioneers Winamp and Spinner.com. Chamath grew up in Canada and graduated first class honors in Electrical Engineering from the University of Waterloo.

මේ ඉන්නෙ අනිත් Executive ලා ටික Click කරල බලන්නකො